KS-verksamheten

Verksamhet på alla nivåer

Kalmar Simsällskap startade 1920. Inom klubben har funnits såväl vattenpolo, simhopp, konstsim som simning. Sedan början av 1990-talet är verksamheten i huvudsak simning. Sedan 2013 bedriver vi även triathlon för ungdomar

Vår verksamhet består dels av simundervisning för barn och ungdomar i enlighet med ”En svensk Simlinje”, dels av tränings- och tävlingsverksamhet.

Kalmar Simsällskap vill ge barn och ungdomar goda kunskaper i simning och livräddning samt skapa en god kamratskap och idrottsanda. Alla – simmare, ledare, föräldrar – är med och utvecklar en meningsfull fritidssysselsättning.

En Svensk Simlinje

”En Svensk Simlinje” är ett riksomfattande utbildningsprogram framtaget av Svenska Simförbundet. Det är en enhetlig undervisning med god kvalité. Barnen lär sig grunderna i de fyra simsätten samt livräddning. Därefter övergår man till teknikträning för att förbättra sig i de olika simsätten. Varje termin deltar ca 300 barn i ”simlinjen”. Allt sker i en betryggande miljö under uppsikt av utbildade tränare.

Tävlingsverksamhet

Kalmar Simsällskap arrangerar varje år flera olika tävlingar och mästerskap. För de yngre arrangeras nybörjartävlingar – Microsim – fyra gånger per år. Där tävlar barnen mot sina egna tider och utan press, vilket stimulerar en fortsatt utveckling.

Vi arrangerar också 4-5 klubbmästerskap varje år för våra tävlingssimmare, masterssimmare och vissa av simgrupperna i Simlinjeverksamheten.

Klubben arrangerar även mästerskapstävlingar för Smålands ungdomssimmare.

Klubben har genom åren haft flera deltagare vid SM, JSM och Svenska Ungdomsmästerskapen. Våra simmare har nått stora framgångar vid dessa mästerskap.

Lägerverksamhet

Träningsläger av olika slag ordnas för ungdomarna. Där ges möjlighet till intensivare träning och utveckling inom idrotten men även en social träning som gör att klubbkänslan och lagandan stärks. Det ger i sin tur en positiv påverkan på såväl individens som klubbens utveckling.

En bra förening bygger på en fungerande organisation

Kalmar Simsällskap har ett stort antal medlemmar – allt från nybörjare, elitsimmare till föräldrar. Verksamheten kräver en aktiv och initiativrik styrelse. Vi arbetar i olika specialinriktade sektioner, för att utnyttja våra resurser effektivare.

Vår verksamhet kräver också utbildade tränare och tävlingsfunktionärer. De utbildas kontinuerligt i olika utbildningsprogram.

I vår organisation finns det plats för alla att göra en insats för klubben och de aktiva.

Målsättning

Kalmar Simsällskaps målsättning är att lära barn och ungdomar simma, vilket är livsnödvändigt. Det sker genom att bedriva en bred och målinriktad simverksamhet. Det leder även till att tävlingsverksamheten utvecklas med duktiga tävlingssimmare. Målet är att klubben årligen ska vara representerad vid SM, JSM och Svenska Ungdomsmästerskapen.

Kalmar Simsällskap är certifierad som en ”Säker och Trygg Förening”. Du kan läsa om vår policy här

Comments are closed.