Organisation

Styrelse
Kalmar Sims styrelse

Tävlingssektionen
Arrangerar klubbens alla hemmatävlingar.

Simlinjesektionen
Ombesörjer simlinjens planering av aktiviteter.

Masterssektionen
Ansvarar för masterssimmarna, både vad gäller träning och tävling.

Trivselsektionen
Ansvarar för arrangemanget i samband med lucia i simhallen.

Funktionärssektionen
Tillse att det finns funktionärer till tävlingar

Omegasektionen
Ansvarar för tidtagarsystemet vid tävlingar och underhåll av detta

Comments are closed.