Trivselsektionen

Det är vi som är med i trivselsektionen och ansvarar för luciauppvisningen.

Mia Bondeson
Ann Lindvall
Jessica Andersson Jansén
Jessica Englid Strümpel
Pernilla Engström

Inga kommentarer tillåtna här.