Föräldrar

Poängsystem

Styrelsen har beslutat att införa en obligatorisk arbetsinsats som är olika stor beroende på i vilken grupp ditt/dina barn simmar i. De föräldrar som har barn som tävlar mer får arbeta mer än föräldrar till barn som tävlar lite. Högst krav blir alltså på föräldrar till barn i elitgruppen. Gäller för tävlingsgrupper, Pirayan och Mörten

I nedanstående tabell visas vilken poäng du som arbetar för klubben får, (det måste inte vara föräldern som gör detta arbete, en släkting eller kompis eller simmaren själv går lika bra).

Poäng

 

 

 

 

 

 

Att vara reserv-matlagare betyder att om någon förälder blir sjuk, eller om barnet blir sjukt och inte åker på tävlingen skall reserven kunna hoppa in med kort varsel som ersättare till den ordinarie matlagaren (om det inte fullföljs blir det extra poängkrav istället). KM och Microsim räknas som halvdagstävling.

De olika tävlingsgrupperna reser och tävlar olika mycket, därför ökar kravet på arbetsinsats när ditt barn flyttas upp i en högre grupp. För er som har fler barn som simmar multipliceras medelvärdet med 1,4 för två barn och 1,6 för tre barn. I nedanstående tabell finns kravet för de olika grupperna per år:

Här hittar du all information som har kommunicerats om poängsystemet

Här hittar du frågor och svar om poängsystemet

Föräldrauppdrag

Här har vi samlat länkar till de olika föräldrauppdragen.

Tävlingsanmälan – Kom ihåg att det alltid är du som förälder som anmäler om dina barn ska följa med på våra tävlingar. Kom ihåg att anmäla och betala i tid!

Bortatävlingar:
Matlista. Vi behöver hjälp att förbereda maten till våra bortatävlingar. I listan ser du när det är din tur att orda med mat. Mer information om matlistan hittar du här.

Matlagare – Till våra bortatävlingar har vi alltid matlagare med oss. I listan ser du vilka tävlingar vi behöver ha med oss matlagare.

Hemmatävlingar:
Fikafixare – Till våra hemmatävlingar behöver vi hjälp av er föräldrar med att fixa fika till funktionärerna. I listan ser du när det är din tur. Checklista – fikafixare. Till microsim gäller en egen checklista.

Anmäl till kalmarsim@gmail.com när du kan hjälpa till. Tack för att alla hjälps åt!
Kansliets öppettider hittar du här.

Kvitton:

Kvitton redovisas tillsammans med följande formulär Utlägg kvitto

Comments are closed.