Kalmar Simsällskaps hemsida

Denna sida är skapad med WordPress.

Här finns namnlistor på tävlande och tränande barn. Du hittar även listor över vilka funktionärer som ska delta vid olika tävlingar. Eftersom detta inte kan räknas som ett kränkande sammanhang följer vi lagen om personuppgifter.

Vi kommer även att både fotografera simmarna och ibland filma lopp som vi visar på dessa sidor.Vem som helst får fotografera på allmän plats och publicera sina bilder efter eget huvud. Vi försöker dock att se till att inga bilder som kan upplevas kränkande förekommer här.

Vi  uppmanar dig som är förälder/funktionär att meddela kansliet om du av någon anledning inte vill förekomma på dessa sidor. Om vi har publicerat en bild som du känner dig obekväm med eller om du har andra synpunkter på innehållet i dessa sidor, kontakta oss via

kalmarsim@gmail.com

Comments are closed.