Inbjudan årsmöte

Kalmar Simsällskap inbjuder alla medlemmar till årsmöte.

Datum: söndagen den 17 mars kl 17:00.
Plats: Galejan, Kalmar Sportcenter
Detta händer på årsmötet:
● Verksamhetsberättelsen för år 2018 delas ut
● Fika
● Årsmötesförhandlingar
● Förslag till stadgeförändringar (se bifogat)
○ § 6
■ förslag till ändring av skrivelse “Kallelse skall införas i de i
Kalmarområdet utkommande dagstidningar samt anslås på
Sällskapets anslagstavla” ändras till ”Kallelse skall mejlas till
befintliga medlemmar samt anslås på Simsällskapets hemsida.”

○ § 9
■ förslag att följande stycke utgår “Styrelseledamöterna utom
ordförande, skall var för sig utse en suppleant, inom den sektion
respektive ledamot ingår i. Suppleanten skall tillträda som
styrelseledamot om den ordinarie ledamoten har förhinder att
fullgöra sitt uppdrag.

○ § 10
■ förslag att simsällskapets medlemsmärke ska följa utseendet
specificerat i Bilaga 1

Varmt välkomna!

Comments are closed.