Funktionärssektionen

Det är vi som är i Funktionärssektionen

  • Cecilia Ivertsson
  • Emma Fransson

 

Om du kan vara funktionär till en viss tävling, maila kalmarfunktionarer@outlook.com

Inga kommentarer tillåtna här.