Omegasektionen

Det är vi som är med i Omegasektionen
Sköter tidtagaranläggningen vid hemmatävlingar

  • Göran Wranå – Sammankallande
  • Magnus Franzén
  • Iwe Lingström
  • Jörgen Madebrink
  • Olle Nordström
  • Grit Hofer
  • Magnus Kalén
  • Wille Fransson

 

 

Inga kommentarer tillåtna här.