Omegasektionen

Det är vi som är med i Omegasektionen
Sköter tidtagaranläggningen vid hemmatävlingar

Göran Wranå – Sammankallande
Magnus Franzén
Iwe Lingström
Jörgen Madebrink
Olle Nordström
Grit Hofer
Magnus Kalén

 

 

Inga kommentarer tillåtna här.