Styrelsen

Mail till styrelsen:
styrelsenkalmarsim@outlook.com

 IMG_2574 Hanna Woksepp, ordförande
hanna.woksepp@gmail.com
Jörgen Madebrink
jorgen.madebrink@gmail.com
Malin Marcusson, sekreterare
malin_marcusson@hotmail.com
Cecilia Ivertsson
cecilia.ivertsson@telia.com
Magnus Franzén
magnus.s.franzen@gmail.com
Tomas Johansson
thomas.johansson@nordenmachinery.se
Cecilia Jämtin
frujamtin@me.com

Inga kommentarer tillåtna här.