Trivselsektionen

Det är vi som är med i trivselsektionen och ansvarar för luciauppvisningen.

Mia Bondeson
Ann Lindvall
Andersson Jansén
Jessica Englid Strümpel

Inga kommentarer tillåtna här.