Simlinjeläger – 11/11 – Kalmar

  • Inbjudan läs här om mer information samt vilka grupper det gäller för
  • PM
  • Kostnad: 200 kr, ska vara KS tillhanda senast 31 oktober via Bg 5676-6801
  • Anmälda
Tävling:
Simlinjeläger
When
lördag, november 11, 2017
Se PM - -
Where
Smålandsgatan 21
Kalmar 39234

« Back to the calendar

Comments are closed.