Tävlingsgrupper

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 200  kr/år och gäller från 2019-01-01 till 2019-12-31.
Man kan även lösa ett familjemedlemskap för hela familjen till en kostnad av 500 kr.
Bankgiro: 5676-6801.
Aktiv medlem har rätt att delta på medlemsmöten samt har rösträtt och deltar i beslut som fattas.

Träningsavgift
Träningsavgiften för tävlingsgrupper är 1 000 kr/termin.

Lottförsäljning/Friköp
Alla i tävlingsgrupperna säljer lotter.
Vårterminen: 16 Sverigelotter/omgång i 3 omgångar (jan, mars, maj). Totalt 1200 kr. Vill man friköpa sig detta kostar det 600 kr.
Höstterminen: 16 Sverigelotter/omgång i 2 omgångar (aug, okt). Sedan i dec säljer vi julkalendrar, 10 st á 50 kr. Totalt för lotterna under terminen 1300 kr. Friköp för detta: 400+250=650 kr

Tävlingslicens
På vårterminen ska även tävlingslicensen betalas (gäller kalenderår). Den är 150 kr upp till 12 år, 225 kr 13-16 år samt 300 kr för 17 år och äldre.
Bankgiro: 5676-6801.
Alla som tävlar (utom Microsim) behöver ha tävlingslicens. Denna avgift betalar vi sedan vidare till Svenska simförbundet. Alla simmare som har tävlingslicens kan man följa via sidan: http://octoopen.se/index.php?r=Swimmer

Träningsschema:   Träningsschema hösten 2018

Det är vi som är tränare i tävlingsgrupperna:

Elit-gruppen: Carina Arnesson, chefstränare carina.arnesson@telia.com 070-306 06 60

A-gruppen: Mikael Wåhlin

B-gruppen: Jonathan Sühl och Frank Raunio

C-gruppenLinnea Waldermarsson och Jonathan Sühl

Comments are closed.